Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Urostomi

Trots att de alternativa blåssubstituten har utvecklats och även slutmuskelbevarande operationer förekommer är urostomi enligt Bricker fortfarande en vanlig operation.

Den vanligaste orsaken är blåscancer men det kan även vara neurogen blåsstörning med inkontinens. Vid en Brickeroperation används 15 – 20 cm av terminala ileum och detta förenas med urinledarnas distala ändar. Av andra änden på tarmsegmentet konstrueras en stomi – denna har likheter med ileostomin vad gäller konstruktion och placering. En längd på 1,5 – 2 cm är det bästa och gör den lättare för patienten att sköta.

Bandage: I likhet med de andra stomityperna så kan man använda 1-dels eller 2-dels bandage efter tycke och smak.Urostomibandage är försedda med backventil för att förhindra återflöde.

Kontinent urostomi s.k. Kockreservoir

Denna bygger på samma princip som den kontinenta ileostomin och töms liksom den med kateter, detta medger att stomat kan ligga i hudnivå.

Indikationerna är ungefär desamma som för Brickers operation. Man är idag något mer återhållsam med Kockreservoiren pga komplikationer som nippelglidning och inflammation i reservoiren.

Bandage: Då denna stomityp är helt kontinent så behövs bara ett skyddsplåster över mellan tömningarna.

Powerpoint

Senast uppdaterad 2009-09-07 av Maria Östmark, stomiterapeut, Arvi