Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Sårbehandling

  • Operation enterokutan fistel

Fråga: När skall enterokutan fistel opereras?

Svar: Man skall sträva efter konservativ behandling så länge som möjligt och försöka undvika reoperationer de första tre månaderna postoperativt och helst skall man vänta upp till sex månader. Detta bland annat på grund av att det inflammatoriska svaret ger upphov till fibrinbildningar mellan organ vilket utgör tekniska svårigheter vid operation och utgör en ökad komplikationsrisk.

Föreläsare: Marie-Louise Ivarsson, Sjuksköterska, Tullinge vårdcentral, Distriktssköterskemottagning, Sårforum v 2002

  • Smärtlindring lokalt

Fråga: Vad skall man använda sig av vid smärtlindring lokalt, Xylokain eller EMLA, salva eller gel, och i så fall varför? Finns det något vetenskapligt belägg för att Xylokaingel 2 % ger fullgod anestesi?

Svar: Eftersom Xylokaingel 2 % är billigare än EMLA salva startar vi med Xylokain. Om detta går bra är alla nöjda. EMLA är effektivare – men dyrare. Xylokain salva 5 % är ej effektivare än gel 2 % beroende på basen som påverkar frisättningen av effektiv lidokain.Båda kan användas men på vår enhet har man ansett att gel 2 % är lättare att arbeta med. Finns inga vetenskapliga studier för Xylokain gel/salva för sår som ju funnits i många år, kunskapen bygger på erfarenhet. Samma firma Astra tillverkar både EMLA och Xylokain.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002

  • Sårruptor

Fråga: Hur långt efter operation finns risk för sårruptur?

Svar: Risken för sårruptur finns till dess såret är fullständigt läkt, vilket är lite beroende på dess förutsättningar. Patienter med diabetes, cortisonbehandling etc. läker sämre. Om huden läker men muskelfascian brister så bildas ett postoperativt ärrbråck.

Referens: Review artikel , Cengiz Y, Israelsson LA,

Läkartidningen 2002 Jun 13;99(24):2742-4

Föreläsare: Marie-Louise Ivarsson, Sjuksköterska, Tullinge vårdcentral, Distriktssköterskemottagning, Sårforum v 2002

  • Uppluckrade sårkanter

Fråga: Uppluckrade sårkanter vad bör man använda där? Vi använder idag zinksalva men vi tycker att den blir hård och svår att får bort. Kan Cavilon ge risk för svamp?

Svar: Vi använder Natusan Zinksalva som ej innehåller lanolin eller parfym är billig och för det mesta lätt att få bort. Cavilon skyddar både frisk och lätt skadad hud. Det finns inga rapporter om att Cavilon kan ge risk för svamp. Min personliga uppfattning är att det troligen minskar risken.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002