Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hjälpmedel

För att uppnå en god funktion av stomibandaget är det viktigt att rätt hjälpmedel används.

Bandaget måste alltid anpassas individuellt.Anpassningen måste ske både efter stomins form, utseende och placering. Hänsyn måste även tas till avföringens konsistens och mängd. Den opererades önskemål, fysiska aktiviteter och komfort avgör också valet av bandage.

i menyn till vänster hittar du information om olika stomiprodukter.

 • 1-dels eller 2-dels bandage
 • Bråckgördlar
 • Hudskyddsprodukter
 • Ileostomibandage
 • Irrigation
 • Kolostomibandage
 • Konvexa produkter
 • Stutet eller tömbart
 • Stomipropp
 • Stora påsar
 • Urostomibandage