Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Medlemskap

Ansök om medlemsskap på länken nedan. Vi är anslutna till svensk sjuksköterskeföreningsmedlemstjänst.

https://sbtssf.mysoft.no/Modules/BliMedlem/BliMedlem.aspx?kampanj=FORENING&forening=1073

Medlemsavgiften är 200 kr per år alternativt betala medlemsavgiften i WCET (World Council of Enterostomal Therapists) och skicka kvitto på betalningen per, mail till info@sskr.nu , så bjuder vi på vår medlemsavgift.

Olika medlemskap:

Fullvärdig medlem

Du som är legitimerad sjuksköterska och arbetar inom eller med intresse för verksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har förmån att bli medlem. Som fullvärdig medlem erlägger du årsavgift och har därmed rätt att delta vid föreningens olika aktiviteter/utbildningsdagar. Du har också rätt att delta, ge förslag och rösta vid föreningens årsmöte och kan också väljas att representera/företräda föreningen i olika sammanhang. Du har också möjlighet att söka föreningens stipendium.

Associerad medlem

Du som inte är sjuksköterska men har anknytning till eller med intresse för verksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har möjlighet att bli associerad medlem. Som associerad medlem erlägger Du årsavgift och äger tillträde till aktiviteter/utbildningsdagar ordnade av SSKR dock ej årsmötet. Associerad medlem har ej rösträtt i föreningen och är ej valbar som ledamot i styrelse och kan heller inte väljas att representera/företräda föreningen.

Hedersmedlem

Person som på ett framstående sätt befrämjat föreningens syfte kan av styrelsen utses till hedersmedlem.