Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Komplikationer

  • Koagulationsrubbningar (2006-11-21)

Ung patient med leversvikt pga cancer. Han hade koagulationsrubbningar och blödde rejält från stomislemhinnan vid ett flertal tillfällen. Diffusa blödningar. Till att börja med lapiserades han, men vid två tillfällen användes gasen Argon för att stilla blödningarna. Är det någon som har erfarenhet av något liknande?

Svar: Jag har inte erfarenhet av att använda argongas men det verkar ju logiskt att använda det, speciellt om blödningen inte är exakt lokaliserad. Argongas används på endoskopiavdelningar på samma sätt som diatermi tror jag man kan säga. Argongasen tillsammans med värme "sprayas" över området som blöder så det borde ju vara bra när man inte vet exakt var det blöder. (Gun Andersson)

  • Epitalisering på stomin (2005-10-17)

Pat med analcancer, strålad och cytostatikabehandlad och op och fick en sigmoideostomi febr -05. Vid ÅB efter 14 dagar ser man en grågrön hinna över stomin. Lapisering. Efter 3 mån är stomin överväxt av hud förutom 10 mm på toppen av stomin. Stomirevision. ÅB efter 7 dagar visar en grågrön hinna, lapisering. Nästa månad stomiprolaps och hård epitalisering på stomin. Ny stomirevision i juli -05. Vid ÅB efter 3 mån ser man åter en grågrön hinna. Vad göra?

eva.bengtsson@helsingborgslasarett.se svarar att hon haft en ca recti patient som fick nekros på stomin och sedan en grön hinna som inte ramlade bort. Man gjorde en stomirevision och lade fram en ny stomi och sedan har det varit bättre.

kirsten.dahl@skane.se har inte sett något liknande men föreslår en coloscopi för att se hur kärlen ser ut. Analcancerpatienterna får en tuff strålbehandling. (Sammanfattning av inlägg från diskussionsforum)

  • Blödning på stomin (2005-02-03)

Blödning på stomin kan enl. gunni.ohlsson@lthalland.se bero på högt tryck i portakretsloppet pga medicinsk sjukdom eller enl. eva.bengtsson@helsingborgslasarett.se pga levermetastaser. Undvik skavande bandage. Ev. mindre blödningar pga granulom kan behandlas med lapis. Enl. gun.andersson@nll.se ev. strålningsskada.

(Sammanfattning av inlägg från diskussionsforum)