Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Kandidatuppsatser

Här följer sammanfattningar/hela kandidatuppsatser, skrivna på C-nivå 41-60 poäng.

Att leva med stomi,Ann-Christin Ekenberg och Charlotte Holving, Institutionen för omvårdnad, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Att leva med stomi - en litteraturstudie om hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation och den omvårdnaden de får av sjuksköterskan. Nyberg, Anna. Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Den icke verbala kommunikationens betydelse för samspelet mellan stomiterapeuten och patienten. Gisela Fridstedt, Leg.sjuksköterska, stomiterapeut. Kolorektalenheten, Sahlgrenska Univeristetssjukhuset, Göteborg.

Egenvårdskapacitetens inverkan på välbefinnandet hos personer som lever med stomi. Gustavsson, Ewa och Lanner, Sara

Ett liv med stomi. Cardell, Emma och Svensson, Helén. Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter genomgången cystektomi med urostomi. Gun Andersson och Camilla Engström. Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad C, 51-60 poäng

Livskvalitet efter operation för cancer rekti. Eva Bengtsson

Livskvalitet hos stomiopererade patienter -en litteraturstudie. Gillström, Sara och Ekbo, Sofie. Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Livskvalitet och kroppsuppfattning hos stomipatienter. Magdalena Berggren och Anna-Karin Johansson. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Kursbeteckning: Omvårdnad – Eget arbete 2006.Handledare: Monica Kelvered.

Människors upplevelse av att leva med stomi.Ulrica Bohman och Carina Gerdin. Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad

Människors upplevelser av att leva med stomi - en litteraturstudie. Inger Albinsdotter-Darehed och Anette Nilsson. Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad

Människors upplevelse av livskvalitet och relationer före och efter stomioperation- en litteraturstudie. Maria Lindberg och Helena Nordle. Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad

Patientens möjlighet till egenvård efter stomioperation – en enkätstudie.Christel Melin. Leg. sjuksköterska/Stomiterapeut

Stomiterapeuters uppfattning av den patientundervisande funktionen. Anne-Marie Hallén

Självbild, kroppsuppfattning och sexualitet hos individer med stomi - en litteraturstudie. Anna Emmerfors och Elin Lindquist. Karlstads Universitet, Fakulteten för livsvetenskaper, Avdelningen för omvårdnad

Upplevelser av sexualiteten hos personer med stomi - en litteraturstudie. Linda Fagervall och Marie Fält. Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap

Upplevelser av kropp och sexualitet efter en stomioperation. Maria Clark, Jennie Svensson Finnsbo. Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Upplevelsen av att leva med enterostomi - en litteraturstudie. Lina Ask och Cecilia Lundberg. Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad,

Surgical drains. Silva Flemark. Leg. sjuksköterska, stomiterapeut