Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudvård

En säker och tillförlitlig bandagering bygger på hel och oskadad hud. Sårig hud eller annan hudskada kan skapa stora problem för patienten. Därför är det av största betydelse att hudrengöring i samband med bandagebyte sker på rätt sätt.

Förebygg hudskada genom att behandla huden skonsamt. Skydda huden mot läckage av tarminnehåll eller urin. Vid tecken på läckage skall bandaget bytas omedelbart. Bevara hel hud intakt:

 • tvätta med ljummet vatten
 • rengör och torka med mjuk kompress
 • badda försiktigt: gnugga eller skrubba inte
 • klia inte eller riv med naglarna
 • använd inte pincett eller annat hårt/vasst föremål i närheten av stomin eller på huden
 • om tvål används; skölj bort alla tvålrester
 • undvik lösningsmedel
 • om lösningsmedel används; efterskölj alltid med vatten
 • ev. hårväxt avlägsnas försiktigt
 • bandaget fästes alltid på ren och torr hud
 • använd hudskyddande bandage
 • bandagera stomin i direkt anslutning till avslutad operation
 • anpassa hålet i bandaget exakt till stomin
 • hålet i hudskyddsplattan skall sluta tätt mot stomin
 • materialet i hudskyddsplattan skadar inte stomin

Orsaker till hudproblem

 • läckage av tarminnehåll eller urin
 • lösningsmedel
 • tvål
 • desinfektionsmedel
 • felaktig bandageringsteknik
 • olämpligt bandage
 • mekanisk irritation; stripping, follikulit
 • stomins placering
 • fistelbildningar
 • hudsjukdomar: t.ex. psoriasis, atopiskt eksem

Stomi och bandagerelaterade komplikationer

Dessa komplikationer kan oftast undvikas genom:

 • noggrann preoperativ förberedelse
 • skonsam hudvård
 • rätt kirirgisk teknik
 • noggrann bandageringsteknik
 • kontinuerlig uppföljning

Orsaker till hudirritation

 • Allergiskt kontakteksem
 • Kontakteksem, icke allergiskt (irritativt)
 • Hudsjukdom

Åtgärder vid hudproblem

 • Undersök problemet
 • Finn orsaken
 • Åtgärda problemet
 • Stomiterapeut rådfrågas

Läckage

Läckage av urin och tarminnehåll kan orsaka omedelbar hudskada, därför skall huden skyddas med ett tättslutande bandage mot stomin.

Orsakas läckaget av att stomin är felplacerad eller att stomins öppning ligger i eller under hudnivå och/eller att patienten gått upp extra mycket i vikt efter operationen krävs speciella bandagerings åtgärder.

För extra tätning vid läckageproblem kan Stomahesive pasta användas gärna i kombination med Stomahesive puder. Combihesive två dels bandage kan kombineras med Convex ring eller också kan hudskyddsplatta med inbyggd konvexitet användas.

”Strippig”

Oaktsamhet vid bandagebyte kan ge mekanisk irritation av huden s.k. ”stripping ” skada på hornlagret med rodnad eller sår som följd. Täta bandagebyten förvärrar hudskadan. Behandlingen består i att skona huden genom att:

 • undvika täta bandagebyten
 • använda hudskyddspatta
 • använda tvådelsbandage
 • huden behandlas skonsamt enligt Riktlinjer i hudvård

Follikulit (hårsäcksinflammation)

Follikulit kan vara en följd av ”stripping” och att håren har ryckts loss i samband med oaktsamhet vid bandagebyte. Ovarsam rakning kan också orsaka follikulit. Behandlingen består i att skona huden genom att:

 • undvika täta bandagebyten
 • använda hudskyddsplatta
 • använda tvådelsbandage
 • avlägsna hårväxt försiktigt
 • huden behandlas skonsamt enligt Riktlinjer i hudvård

Vårtbildningar, granulom och pseudoverrucous reaktion

Granulom, små vårtbildningar som utgår från slemhinnan är lokaliserade till stomin eller i gränsen mellan stomi och hud. Granulom är en beskedlig åkomma men kan orsaka bandageringsproblem. Behandling bör utföras av stomiterapeut.

Pseudoverrucous reaktion är en hudirritation som uppstår vid urinläckage. Vårtbildningen kan orsaka stora bandageringsproblem. Behandling, består i att lufta och torka huden pensla med lapis och med metylrosanilin lösning 0,10 – 0,25%, baddtorka använda hudskyddande tättslutande bandage(Se Riktlinjer i hudvård).Behandlingen skall utföras av stomiterapeut

Bakterie och svampinfektion

Hudinfektion med bakterier och jästssvam förutsätter att huden är skadad mekaniskt, kemiskt eller toxiskt. Fuktig miljö bidrager till att infektionen kan förvärras. Behandling består i att lufta och torka huden avlägsna hårväxt försiktigt pensla med Metylrosanilin 0,10 % - 0,25 %, baddtorka använd hudskyddsplatta vid tecken på läckage byt bandage omedelbart(Se Riktlinjer i hudvård)Stomiterapeut bör alltid rådfrågas.

Allergiskt kontakteksem och hudsjukdom

Allergi orsakad av dagens stomibandage är sällsynt. Vid misstanke på allergi eller hudsjukdom bör patienten hänvisas till hudspecialist. Stomiterapeut skall alltid rådfrågas.

LänkarHuden och hudproblemHudvård gastrostomier