Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Huden

Att känna hudkontakt är ett behov som människan har från födelsen, detta för att vi skall kunna utvecklas till trygga och självständiga individer. Vid avsaknad av kroppskontakt och beröring kan vi bli osäkra och ha svårt att känna tillit i vårt umgänge med andra.

Huden är ett av kroppens största organ och dess funktioner är;

·att skydda underliggande vävnader och organ

·deltar i temperatur och vätskeregleringen

·är ett viktigt sinnesorgan

·att vara ensignalapparat för människans olika autonoma reaktioner tillexempel blek och kallsvettig vid chock

Huden består av epidermis (överhuden)(länk word fil, Epidermis.docx,) dermis (läderhuden) (länk word fil, Dermis.docx) samt subcutis (underhuden). (länk word fil, Subcutis.docx)

Människor har alltid varit intresserade av sin hud och av hudproblem. Cirka 10-15 % av alla som söker läkare gör det på grund av hudbesvär, vilket visar att hudbesvär är ett vanligt fenomen.

Vårdpersonal får ofta träffa människor som har problem med huden. Hudsjukdomar uppstår som regel till följd av yttre påverkan, ärftliga faktorer eller som konsekvens av en annan organisk sjukdom.

På grund av långvarig exponering för sol har förekomsten av förstadier till hudcancer och malignt melanom ökat i snabb takt.

Hudsjukdomar på grund av allergi ökar också i dagens samhälle. Miljö och livsstil är viktiga utlösande faktorer hos människor som har anlag för allergi. Hudsjukdomar kan vara av akut eller kronisk art och uppstår i alla åldrar.

Diagnostisera

Det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomar i huden. Symtomen kan var väldigt lika vid olika tillstånd och det krävs erfarenhet för att skilja dem från varandra. Patientens sjukdomshistoria är ett viktigt hjälpmedel tillsammans med okulärbesiktning av huden och olika mikroskopiske undersökningar. Hudtest utförs av hudläkare.

Hudbiopsi – Kan tas som en stansbiopsi med en särskild histologisk ”penna” som när dentrycks mot huden stansar ut en bit som är ungefär lika stor som ett knapphåshuvud. Ett annat sätt är att patienten får lokalbedövning och läkaren skär ut en liten bit hudvävnad som skickas för histologisk undersökning.

Senast uppdaterad 2009-10-10 av Gun Andersson, Stomiterapeut, Sunderby sjukhus, Luleå.

Källa: Almås & Hallbjörg, Klinisk Omvårdnad.