Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Förskrivning

Förbrukningsartiklar vid stomi skrivs ut på hjälpmedelskort/elektroniska recept och distribueras av Apoteken som går under högkostnadskyddet tillsammans med läkemedel (med undantag Västra Götalands regionen och Region Jönköping som har upphandlingssystem).

Mängden produkter som skrivs ut bör vara för en beräknad förbrukning på 3 månader med fyra uttag per år (iterering). Förskrivningen är giltigt i ett år från utskrivningsdatum.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.