Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd.

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer.

Bli medlem i SSKR

Följ länken till Svensk sjuksköterskeförenings registertjänst

https://sbtssf.mysoft.no/Modules/BliMedlem/BliMedlem.aspx?kampanj=FORENING&forening=1073

Vill du vara medlem i WCET https://wcetn.org/general/register_member_type.asp bjuder vi på SSKRs medlemsskap, skicka en kopia på inbetalningskvitto till info@sskr.nu senast 240131.

---------------------------------------

Länk till projektet Värdig vård där SSKR har medverkat

/files/2023-03/v-rdig-v-rd-ett-kunskapsh-jande-initiativ-om-hur-det-r-att-leva-med-stomi.pdf

Årsmöte 5 april

För medlemmar sker via Teams kl.13.00-14.00

Länk och viktiga dokument kommer inom kort via mail till anmälda-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa6602bf806b84be1ac2475c0a921cdf0%40thread.tacv2/1711818568496?context=%7b%22Tid%22%3a%2222f085be-b523-4eaa-9a27-42f6cb11e0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22e7e15507-aef4-4703-b765-50fa1155e12f%22%7d

-------------------------------------

Kongress 8-9april 2025 i Uppsala

-------------------------------------

WCET - kongressen i Glasgow 2024 28/9-1/10

2024 Gemensam kongress - Världsrådet för enterostomala terapeuter (wcetn.org)

----------------------------------------------------------------

Riksdagsseminarium:

Medicinteknikens betydelse för personers vardag-Jämlik vård och tillgång till hjälpmedel för alla personer med stomi i Sverige.

www.youtube.com/watch?v=_kVcWvx1nw4